Şovalye tapınağı

Şovalye tapınağı ruhani görevlerini yerine getirmenin dışında, seçmen kontların ortak kararıyla yürütme ve yargı yetkileriyle donatılmıştır. İmparatorluk çapında soylular meclisinin çıkardığı kararların ve kendi uhrevi komutlarının uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.

Şovalye tapınağı

YAKUTHULHU TAZYİK! Ghauldin