YAKUTHULHU TAZYİK!

Girizgah
"Karanlık ve ürkütücü işler."

Maladar imparatorluğu, yazılı tarihin en büyük iç savaşının ertesinde hala belini doğrultmaya çalışmaktadır. Kuzeyli savaş beylerinin aklını çelen iblislerin nihai amacı gerçekleşimiş, devletin halk üzerindeki kontrolü zaafiyete uğramış ve iblislerin genel toplum yapısına sızmasına elverişli ortam oluşmuştur.

Engizisyon’un elinde sadece başkenti ve teknik olarak tapınağa ait köylük arazi mülklerini koruyacak kadar kaynak kaldığı için, seküler bölgelere atanmış bütün tapınak memurları başkente çağrıldı.

Tapınak, imparatoluğun ruhani sağlığını korumak için kullandığı metodu da koşullara uygun olarak değiştirmek zorunda kaldı. Artık küçük keşif ekipleri imparatorluğun içinde dolaşıp Tapınak adına sorunları tespit ediyorlar.

YAKUTULU TAZYİK! beş çaylaktan oluşan bir keşif grubunun başından geçenlerin hikayesidir.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.